Google

[CSacek]
 
 
Home
Další vývoj
Co je CSáček
Download
FAQ
Instalace
Dokumentace
Kredit
Kontakty
Podpora
Historie
Licence

Další info o češtině
 
 
[Hosted by 4Web]
 
 
Valid HTML 4.01!

Instalace CSáčku

Tento dokument podrobně popisuje, jak (zkompilovat a) nainstalovat CSáček.
Na unixech se využívá GNU autoconf ke zjištění vlastností systému. Kompilace by tedy měla proběhnout bez větších problémů na kterémkoli modernějším unixovém systému. Pro MS Windows NT je CSáček k dispozici v už zkompilované formě, i když ani na Windows by případné překompilování CGI CSáčku nemělo činit větší potíže.

Postup instalace:

 

Unix - CGI mutace

Pro účely testování bezproblémové kompilace a funkce mám přístup na tyto operační systémy: NetBSD/i386 (1.3.2, 1.4.x), Linux/i386 (2.0.20), Solaris/sparc (2.5, SunOS 4), Digital Unix OSF/alpha (4.0), AIX/rs6000 (4.2), IRIX/mips (6.2, 6.4, 6.5.1), někdy i HP-UX. Čas od času vyrobím binárky CGI CSáčku pro některé z nich, jsou pak k dispozici na adrese. http://www.csacek.cz/distrib/bin/cgi/unix/. Popis instalace je přiložen přímo k nim.

Obvykle je tedy nutno na Unixu CSáček zkompilovat ze zdrojových souborů.

V ideálním případě stačí rozbalit distribuční soubor csacek-VERZE.tar.gz, přejít do adresáře, který se tak vytvoří a zadat:
     ./configure
Skript configure ověřuje vlastnosti systému a vygeneruje příslušné hlavičkové soubory a soubor Makefile. Skript configure akceptuje několik parametrů, kterými lze ovlivnit některé vlasnosti výsledného CSáčku. Popis významu jednotlivývh parametrů viz níže.

Po skončení configure je třeba zadat:
     make
a počkat, až se CSáček zkompiluje. V podadresáři compile/ se vytvoří binárka a potřebné symbolické linky na ni. Po dokončení kompilace je třeba celý obsah adresáře compile/ přesunout do adresáře na WWW serveru, ve kterém máte ostatní CGI skripty tak, aby se na CSáček dalo odkazovat. Můžete ověřit funkci CSáčku pokusným http://www.vas-server.cz/cgi-bin/toASCII/. Pokud se stránka zobrazí v pořádku, tato část instalace je hotova.

Pro rozchození whichcode je ještě nutno nainstalovat jeho šablonu. Jedná se o soubor whichcode_template.html v podadresáři templates/. Tento soubor je nutno zkopírovat do adresáře /www/csacek. Lze použít i jiný adresář, pokud jeho jméno předáte CSáčku při kompilaci přes parametr --with-templatedir. Šablonu lze umístit i přímo do adresáře, kde jsou umístěny binárky CGI CSáčku - pokud CSáček nenalezne šablonu ve výše uvedeném adresáři, pokusí se jen otevřít v aktuálním adresáři. Většina WWW serverů nastavuje aktuální adresář pro spouštěné CGI skripty právě na adresář, kde je daný skript umístěn, takže to může zafungovat. Ještě ověřit funčnost testovacím http://www.vas-server.cz/cgi-bin/whichcode/ a instalace je hotova.

[Zpet] Zpět


 

Unix - FastCGI mutace

V první řadě musí FastCGI podporovat server a je nutno nainstalovat FastCGI Developer's Kit, aby byla dostupná knihovna fcgi a hlavičkové soubory. Popis a rozchození FastCGI je mimo záběr tohoto dokumentu; informace o něm viz domácí stránka FastCGI.

Skript configure je třeba volat s parametrem --with-target=FastCGI, jinak by se zkompilovat obyčejný CGI CSáček. Pokud je FastCGI knihovna nainstalována na nějakém nestandardním místě (za "standardní" se považuje /usr/lib; na Linuxu ještě /lib a na BSDi /shlib), je třeba skriptu configure předat informaci o jejím umístění přes proměnnou prostředí LIBS - je jej třeba volat takto:
     LIBS="-L/adresar/s/libfcgi" ./configure --with-target=FastCGI

Pokud je knihovna v některém ze "standardních" adresářů, počáteční LIBS="-L...." není samozřejmě třeba psát.

Dále instalace postupuje stejně jako u CGI.

[Zpet] Zpět


 

Unix - Apache modul

CSáček funguje bez nutnosti patchovat server na Apache řady 1.1 (testováno na 1.1.1), 1.2 (testováno na 1.2.4 a 1.2.6) a 1.3 (testováno převážně na 1.3.1 a 1.3.9).

Pod Apache 1.1.X nebyl CSáček nikdy testován v žádném "opravdovém" provozu (alespoň ne autorem). Měl by pod ním však fungovat přinejmenším stejně dobře jako pod 1.2.X.

Na Apache 1.2.4 byl Apache CSáček vyvíjen a probíhala na něm většina úvodních testů. Nasazení CSáčku na Apache řady 1.2.X by tedy nemělo způsobit žádný problém. Autorovi nejsou známy žádné problémy specifické pro CSáčka na Apache 1.2.X.

V současnosti je CSáček přednostně odlaďován na Apache 1.3.1 popř. 1.3.9. Množství spokojených uživatelů CSáčku na Apache řady 1.3 ukazuje, že i zde je CSáček velmi stabilní a dobrá volba. CSáček je například jediný češtinářský modul, který lze bez úprav serveru používat jako DSO modul.

Postup instalace je podobný jako v případě mutace CGI a FastCGI, jen je skript configure třeba spustit s parametrem --with-target=Apache:
     ./configure --with-target=Apache
Nastavení ostatních parametrů není u Apache modulu tak důležité, protože většinu z nich lze nastavit v konfiguraci WWW serveru, nez nutnosti rekompilace modulu.

Příkazem make se vytvoří soubor mod_csacek.c. Další postup se liší podle verze Apache, který používáte:

Po vlastní kompilaci serveru či modulu je třeba ještě nainstalovat šablonu pro csáčkovské whichcode. Jedná se o soubor whichcode_template.html, je v podadresáři templates/ v adresáři s rozbaleným CSáčkem. Defaultně CSáček tuto šablonu hledá v adresáři /www/csacek/. Pokud ji chcete umístit jinam, jméno adresáře se dá změnit konfigurační direktivou csacekTemplateDir.

Pokud používáte jako operační systém RedHat či odvozený systém a Apache 1.3.X máte z RPM, je třeba defaultní konfiguraci serveru přece jen ještě mírně doplnit. Konfigurace z RPM používá direktivy ClearModuleList a AddModule proto, aby se zbytečně neaktivovaly moduly, které nejsou používány. Do seznamu AddModule direktiv je nutné přidat jednu pro CSáček, aby se i on aktivoval - jinak nebude funční. Na konec seznamu je tedy třeba přidat

AddModule mod_csacek.c
Tím instalace Apache CSáčku končí a můžete si už jen užívat komfortu, který vám CSáček nabízí ;-)

[Zpet] Zpět
 

Unix - Apache 1.1.X a 1.2.X

U Apache 1.1.X a 1.2.X se CSáček musí zakompilovat do serveru. Je nutné mít k dispozici zdrojový kód serveru Apache a bude třeba mírně upravit konfigurační soubor pro kompilaci Apache

Nejdřív je třeba překopírovat nebo nalinkovat soubor mod_csacek.c do adresáře se zdrojovým kódem Apache. Pak do souboru Configuration přidat direktivu:

Module csacek_module mod_csacek.o
CSáček musí být poslední uvedený modul, jinak hrozí problémy.

Pokud se při vytváření souboru mod_csacek.c programem make vypsalo:

Pouziva se systemova knihovna: -lz
je ji nutné přidat do EXTRA_LIBS, tj. v Configuration musí být uvedeno něco jako:
EXTRA_LIBS= -lz
Dále je třeba zajistit, aby se při kompilaci mod_csacek.c našly CSáčkovské hlavičkové soubory. Nejjednodušší cesta je modifikace CFLAGS (Apache 1.1.X) nebo EXTRA_CFLAGS (Apache 1.2.X) v souboru Configuration tak, aby obsahoval
-I/adresar/kde/je/rozbalen/CSacek

Nyní se postupuje už klasickým způsobem, spustí se apachovský skript ./Configure, který vygeneruje to, co je třeba. Následné make pak zkompiluje server. Výslednou binárku je třeba přemístit na své místo a WWW server je možné nastartovat. Po rozchození whichcode je instalace hotova. Pokud používáte RedHat, prosím přečtěte si tuto poznámku ke konfiguraci.

Apache CSáček se dá dále konfigurovat několika direktivami, přehled je uveden jinde.

[Zpet] Zpět
 

Unix - Apache 1.3.X - DSO

Jednoznačně nejpohodlnější a preferovaná cesta, jak dostat CSáček na server. CSáček se jako dynamicky nahrávaný modul zkompiluje pomocí nástroje apxs, který je součástí Apache 1.3. Pokud je apxs v cestě při spuštění csáčkovského configure, při následném make se automaticky spustí a vytvoří příslušný soubor mod_csacek.so. Jinak se jen vypíše, jakým způsobem se má apxs volat a musíte to udělat "ručně" sami.

Výsledný soubor mod_csacek.so přesunete do adresáře s ostatními dynamickými moduly. Pak je třeba do konfigurace serveru přidat direktivu

LoadModule csacek_module /cesta/k/modulum/mod_csacek.so
Cestu není potřeba zadávat v případě, že je modul umístěn ve standardním adresáři.

Nyní stačí už jen rozchodit whichcode a instalace je hotova. Pokud používáte RedHat, prosím přečtěte si tuto poznámku ke konfiguraci.

[Zpet] Zpět
 

Unix - Apache 1.3.X - statický

Zakompilovat CSáček do serveru způsobem podobným jako pod Apache 1.1.X nebo 1.2.X lze samozřejmě i u Apache 1.3.X. Je to ale ta obtížnější a méně flexibilní cesta, za normálních okolností pravděpodobně použijete CSáček jako DSO modul.

Postup instalace je víceméně shodný jako u Apache 1.2.X, jen je lepší soubor mod_csacek.c nakopírovat nebo nalinkovat do adresáře .../apache_1.3.X/src/modules/extra/ a direktiva v apachovském Configuration musí být

AddModule modules/extra/mod_csacek.o
místo Module. Opět platí, že CSáček by měl být uveden jako poslední modul, jinak si koledujete o problémy. Obsah EXTRA_LIBS a EXTRA_CFLAGS je třeba upravit tak, jak je uvedeno u popisu kompilace pod Apache 1.2.X.

Druhá možnost je přidat CSáček do serveru bez přímé editace souboru Configuration. Při spuštění APACI configure přidáte parametr --add-module=src/modules/extra/mod_csacek.c a skript zajisti vložení a zakompilování modulu. Není ale možné nijak specifikovat extra adresáře s hlavičkovými soubory, takže při tomto postupu je třeba do adresáře .../src/modules/extra/ kromě mod_csacek.c zkopírovat i všechny CSáčkovské hlavičkové soubory.
Pak se příkazem make zkompiluje server a je možno ho restartovat. Stačí jen rozchodit whichcode a instalace je hotova. Pokud používáte RedHat, prosím přečtěte si tuto poznámku ke konfiguraci.

Apache CSáček se dá dále konfigurovat několika direktivami, přehled je uveden jinde.

[Zpet] Zpět


 

Parametry skriptu configure

--without-gcc
Nepoužije se gcc, i když je na systému k dispozici.
--with-templatedir=PATH
Určuje plnou cestu k adresáři se šablonami; cesta musí být uvedena tak, jak je na souborovém systému, nikoli WWW URL. Pod Apache lze tuto hodnotu nastavit také konfigurační direktivou csacekTemplateDir.
Default: /www/csacek
--with-server-charset=KOD
KOD bude nastaven jako defaultní kódování serveru - tato hodnota se použije pri překódování stránek, které nemají označeno sve kódování; vstup od uživatele bude také překódován do tohoto kódování. Pod Apache lze pouzit k nastavení téhož direktivu csacekDefaultCharset.
Povolené hodnoty: např. iso-8859-2, windows-1250, CP852, Mac, koi8-r (viz pole cstools_itab[] v cstools.c)
Default: iso-8859-2
--with-debug[=LEVEL]
Zapíná ladění CSáčku a pořizování záznamu o tom, co CSáček při běhu dělá. Výstupní soubory jsou /tmp/csacek_``PID''_``PORADOVE_CISLO''.
--with-target=MUTACE
Mutace, kterou chcete kompilovat.
Povolené hodnoty: Apache, CGI, FastCGI
Default: CGI
--disable-decodequery
Pomocí tohoto parametru lze vypnout překódovávání dat poslaných klientem do kódování serveru. U Apache CSáčku lze použít k témuž direktivu csacekRecodeInput Off.
--disable-compression
Nezakompilovat podporu pro kompresi. V případě, že je tento parametr uveden, CSáček se zkompiluje bez kódu pro kompresi. V případě, že tento parametr není uveden, u Apache CSáčku se dá direktivou csacekCompress komprese zapnout nebo vypnout.
--with-cmdtag=X
Určuje znak označující CSáček "tag".
Default: ?
--program-suffix=SUFFIX
Má význam pouze pro (Fast)CGI.
Pomocí tohoto parametru lze zařídit, aby generované skripty měly nějakou příponu (nejčastěji .cgi).
--with-method=METODA
Má význam jen pro (Fast)CGI.
Metoda, kterou se budou stránky vyzvedávat. http je jistota, ale může být zbytečně pomalá. guess se snaží uhádnout, jestli je daný soubor obyčejné HTML. Pokud ano, dokument předá přímo, jinak použije metodu http (tj. obsah dokumentu získá dalším požadavkem na server). Metoda file je nyni ekvivalentní s guess a je zachována jen kvůli kompatibilitě se starším CSáčkem a SaCzechem.
Povolené hodnoty: guess, http, file
Default: guess
--with-partlist="CASTI"
Má význam jen pro (Fast)CGI.
Názvy částí se použijí při generování jednotlivých linků. Pro každou část se vygeneruje přislušná sada toXXX.CAST.
Default: "cs en"
--disable-secure
Má význam pouze pro (Fast)CGI, pod Apache se použijí standardní bezpečnostní mechanismy serveru.
CSáček normálně testuje, zda někde "po cestě" k souboru, o který byl požádán, není soubor .htaccess nebo .nsconfig. Tento soubor slouží k nastavování konfigurace pro daný podstrom na WWW serveru - např. přístupových práv. Pokud onen soubor nalezne, pro vyzvednutí dokumenu použije metodu http. Tímto parametrem lze toto chovani potlačit.
--disable-symlink
Má význam pouze pro (Fast)CGI.
Může se vyskytnout sitace, kdy nelze použít symlinky. Pokud je uvedena tato volba, jednotlivé soubory se kopírují místo linkování.

[Zpet] Zpět


 

MS Windows NT - CGI

Je třeba stáhnout binární distribuci pro MS Windows NT z adresy http://www.csacek.cz/distrib/bin/cgi/ a soubor rozbalit. Pro instalaci binární distribuce slouží skript install_cgi.bat. Je třeba ho spustit z adresáře, kde je binární distribuce rozbalena. Akceptuje jediný parametr - jméno adresáře, kde jsou umístěny CGI skripty a kam se mají po rozkopírování dát csáčkovské bináky (toXXX, whichcode*). Pokud tento adresář ve chvíli, kdy je instalační skript spuštěn, neexistuje, je vytvořen.
Skript se také postará o vytvoření adresáře C:\CSacek a zkopíruje tam whichcode_template.html. To je vše, stačí už jen ověřit, že vše funguje OK - např. testovacím URL http://www.vas-server.cz/cgi-bin/toASCII/.

Kompilace ze zdrojového kódu

Pokud kompilujete CSáček ze zdrojových kódů pomocí přiloženého Makefile pro MSVC 4.0 a 5.0 (v podadresáři NT\MSVS\ u zdrojového kódu CSáčku), jednotlivé binární soubory se vytvoří v podadresáři compile\. Je třeba je do adresáře s ostatními CGI skripty přesunou manuálně, stejně tak jako manuálně vytvořit adresář C:\CSacek a přesunout tam soubor whichcode_template.html z podadresáře templates\.

Pokud kompilujete CGI CSáček pomocí nějakého IDE, může přijít vhod skript copy_cgi.bat, který program, zadaný jako argument, rozkopíruje na jednotlivé toXXX, whichcode. Jinak pak platí to samé jako u kompilace pomocí přiloženého Makefile.

[Zpet] Zpět


 

MS Windows NT - ISAPI

ISAPI CSáček je momentálně k dispozici jen v binární podobě. Vzhledem k tomu, že firma Compaq nadále nepodporuje další vývoj MS Windows NT na počítačích s procesory Alpha, je k dispozici pouze verze pro i386.

Instalace probíhá v těchto krocích:

 1. Je třeba stáhnout distribuční soubor z adresy http://www.csacek.cz/distrib/bin/isapi/ a rozbalit jej.
 2. Pro instalaci souborů slouží skript install_isapi.bat. Akceptuje dva parametry. První je jméno adresáře, kam se má umístit csáčkovské ISAPI dll (pokud tento adresář neexistuje, bude vytvořen). Druhý parametr určuje, zda se má do registry zapsat defaultní konfigurace CSáčku (obsah souboru csacek_isapi.reg). Platné hodnoty jsou a jako ano (toto je default) a n jako ne. Skript install_isapi.bat také zajistí vytvoření adresáře C:\CSacek a zkopíruje tam soubor whichcode_tamplate.html.
 3. Dále je třeba změnit konfiguraci serveru IIS tak, aby CSáček použil. CSáček je třeba nainstalovat jako globální ISAPI filtr. Dá se to udělat přes program MS Management Console (v menu je obvykle označován jako Správce služeb sítě Internet):
  1. V oknu s Console root je pod záložkou Internet Informational Server záložka podle jména počítače.
  2. Na toto jméno je třeba kliknout pravým myšítkem.
  3. Objeví se menu, je třeba vybrat Vlastnosti.
  4. Objeví se samostatné okno, obsahuje mimo jiné sekci Řídící vlastnosti, která obsahuje combo box (výběr).
  5. Je třeba tam třeba ponechat Služba WWW a klinout na vedlejší tlačítko Upravit.
  6. Objeví se další okno, s několika záložkami. Je třeba vybrat záložku Filtry ISAPI.
  7. Objeví se seznam již nainstalovaných ISAPI filtrů. Zde se provádí i přidávání nových filtrů.
  8. Stiskne se tlačítko Přidat, pak se zadá jméno filtru (může být jakékoli, např. CSáček) a cesta k DLL souboru, který jej implementuje. Pro CSáček bude cesta něco jako C:\CSacek\csacek_isapi.dll - jméno adresáře je třeba zadat stejně, jako při předchozím volání skriptu install_isapi.bat, csacek_isapi.dll je vlastní filtr. Pokud si cestu přesně nepamatujete, lze použít tlačítko Procházet a soubor nalézt takto.
 4. Nyní je třeba přestartovat IIS a můžete CSáček začít používat.
Tím by měl být CSáček připraven k používání.

Pozor: distribuce ISAPI CSáčku dostupná na WWW funguje pouze jeden měsíc.

[Zpet] Zpět


 

MS Windows NT - Apache modul

Apache modul CSáčku zatím není na MS Windows funkční, zatím není přesně jasné, proč (CSáček modul se nahraje, jen v určité chvíli najednou některé deskriptory vytvořené CSáčkem přestanou být platné). Je to jedna z vyšších priorit vývoje, zprovoznení se uskuteční jak to jen bude možné. Zatím je tedy nutno na Windows použít buď ISAPI CSáček pod IIS (ISAPI CSáček pod Apache emulací ISAPI nefunguje - Apache nepodporuje ISAPI filtry), nebo CGI CSáčka.

[Zpet] Zpět


[Home] Úvodní stránka

This page is part of documentation of C-SaCzech. It has been created and is maintained by Jaromír Doleček, dolecek@sky.cz
$Id: instalace.html,v 1.11 2002/03/05 20:30:18 dolecek Exp $