Listi %(listname)s saadetud ja läbivaatuseks kinni peetud kirjad. Kuvatakse: %(description)s

Vali iga kirja juurest sellega sooritatav tegevus ja kliki seejärel Salvesta kõik valikud. Detailsem juhend on siin.

Siin on ülevaade kõigist ootel taotlustest.